This Program is no longer active.
Visit www.miamidade.gov for more information on resources for COVID-19. 

Municipality Housing Assistance Program (HAP)

Programa Municipal de Asistencia para la Vivienda (HAP)

Pwogram Asistans Lojman Minisipalite (HAP)

 English  Español  Kreyòl

View Program Guide 

Download Program Guide (PDF)

Ver la guía del programa en línea 

Descargar la guía del programa (PDF)

Gade gid pwogram nan sou entènèt 

Telechaje gid pwogram lan (PDF)