This Program is no longer active.
Visit www.miamidade.gov for more information on resources for COVID-19.



 

 

 

Program Deadlines:
New Application Submission for Residential Landlord and Tenant Assistance Program:
 Tuesday, 12/15/2020 at 11:59 PM
Submission of supporting documents for Residential Landlord and Tenant Assistance Program
Friday 12/18/2020 at 5:00 PM

Fechas límites del programa: 
Nueva solicitud para el Programa de Asistencia para Propietarios e Inquilinos Residenciales:  
Martes, 12/15/2020 a las 11:59 p.m.   
Envío de documentos adicionales para el Programa de Asistencia para Propietarios e Inquilinos Residenciales:   
Viernes 12/18/2020 a las 5:00 p.m. 
    
Dat Limit Pwogram Lan:  
Soumèt Nouvo Aplikasyon pou Pwogram Asistans Pwopriyetè Kay Rezidansyèl ak Lokatè:  
Madi, 12/15/2020 a 11:59 PM  
Soumèt dokiman sipò pou Pwogram Asistans Pwopriyetè Kay Rezidansyèl ak Lokatè:  
Vandredi 12/18/2020 a 5:00 PM 
  
Miami-Dade COVID-19 Residential Landlord and Tenant Financial Assistance Program 

Programa de asistencia financiera para propietarios e inquilinos residenciales COVID-19 de Miami-Dade 

Pwogram Asistans Finansye Pwopriyetè Kay Residensyel ak Lokatè Miami-Dade COVID-19 

 English  Español  Kreyòl

View Program Guide 

Download Program Guide (PDF)

Ver la guía del programa en línea 

Descargar la guía del programa (PDF)

Gade gid pwogram nan sou entènèt 

Telechaje gid pwogram lan (PDF)